Nieuw: Veldkaart "Herkennen van typen en modellen vleermuiskasten"

Een van de doelen van de website Vleermuiskasten.nl is het in kaart brengen welke typen of modellen vleermuiskasten geschikt zijn voor welke vleermuissoorten. Dan is het natuurlijk wel van belang dat je goed weet
welk type of model kast je hebt gecontroleerd. Bij kasten die jezelf hebt opgehangen weet je meestal ook om welke typen kasten het gaat. Het kan ook voorkomen dat je een al bestaand kastenproject overneemt en er geen informatie is over welke modellen zijn
geplaatst. Om je daarbij te helpen heeft Erik Korsten (Bureau Waardenburg) in opdracht van de Zoogdierverening een veldkaart gemaakt: "Welke kast is dat? Herkennen van verschillende typen en modellen vleermuiskasten."

Deze veldkaart bevat de tot 2017 meest gebruikte modellen van kastenfabrikanten en de bij zelfbouw meest gebruikte modellen. De kasten zijn allen opgenomen in het keuzemenu bij het invoeren van een kast in de Vleermuiskasten.nl-database.

De kaart kan nooit compleet zijn, er verschijnen ieder jaar weer nieuwe typen en modellen op de markt. We streven ernaar de kaart periodiek up te daten, of op de website een actueel overzicht bij te houden.

De veldkaart "Welke kast is dat?" beslaat 3 pagina A4 en is via deze link te downloaden.

 

Erik Korsten

13 oktober 2017