Over Vleermuiskasten.nl

Deze website is mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van NLBIF en 10 gemeenten: Amersfoort, Bergen (NH), Ede, Eindhoven, Groningen, Purmerend, Tilburg, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zoetermeer.

Met de waarnemingen die we verzamelen via deze website willen we beter begrijpen welke factoren het gebruik van vleermuiskasten bevorderen. Uiteindelijk zal dit resulteren in een beter gebruik van de kasten door vleermuizen. Want daarvoor worden de kasten tenslotte opgehangen.

 

Website in opbouw

Via de website is het nu mogelijk om waarnemingen achter de computer in te voeren. We willen de website uitbreiden met nog meer functionaliteiten zoals een app voor op je smartphone om het invoeren in het veld te vergemakkelijken, en een pagina waar je tabellen en grafieken van de verzamelde data kan maken.

 

Voor gemeenten

Hangen in uw gemeente ook meerdere vleermuiskasten? Dan is het interessant om als gemeente medefinancier te worden van de vleermuiskastendatabase. Met uw bijdrage kunnen we de website verder uitbreiden en in ruil voor uw bijdrage krijgen uw vrijwilligers een cursus waarin het controleren van vleermuiskasten, protocollen, tips voor het fotograferen van vleermuizen in kasten, herkennen van vleermuizen en natuurlijk het invoeren in de vleermuiskastendatabase behandelt worden. De minimale bijdrage die we van onze mede-financiers vragen is € 2.500,-. Heeft u interesse neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@zoogdiervereniging.nl.

 

Voor vrijwilligers en particulieren

Heeft u in een gebied meerdere vleermuiskasten hangen die u regelmatig wilt controleren dan kunt u de website gebruiken voor het doorgeven van waarnemingen. Uw gemeente of de eigenaar van het terrein waar de kasten op hangen hoeft hier geen financiële bijdrage voor te doen. Wel hopen we dat u de vleermuiskastendatabase bij uw gemeente of de eigenaar van de kasten onder de aandacht wilt brengen en wilt informeren over het nut van de database en hun mogelijkheid om hier een bijdrage aan te leveren. Desgewenst kunnen wij ook met de eigenaar van de kasten contact leggen. U kunt daarvoor met ons contact leggen via…

Nederlands