Test-projecten en test-bezoeken voor VIP-cursus vleermuiskasten!

Oplettende gebruikers van Vleermuiskasten.nl kunnen in deze weken een aantal test-projecten voorbij zien komen.
Deze testprojecten zijn kleine projectgebieden met een paar test-kasten en test-waarnemingen.

Deze projecten zijn aangemaakt om het invoeren, bewerken, bekijken en exporteren van waarnemingen van vleermuizen in kasten nog eens goed
te testen en als input voor de VIP-workshop Vleermuiskasten.nl.

De VIP-workshop Vleermuiskasten.nl worden op nog bekend te maken data gegeven in de gemeenten die financieel hebben bijgedragen (of dat nog gaan doen)
aan de tot standkoming van deze website. De workshop wordt ontwikkeld door de Zoogdiervereniging (Marcel Schillemans) en Bureau Waardenburg (Erik Korsten).

Na deze testfase en de ontwikkeling van de workshops worden deze test-projecten weer verwijderd.

Later meer over de VIP-workshops! Hou de website daarvoor in de gaten.

Erik Korsten
(VIP-workshops & Inhoudelijke redactie Vleermuiskasten.nl)

20 oktober 2016