NOVA Verkeersopleidingen – Privacyverklaring

NOVA verkeersopleidingen

Privacyverklaring
Hier vind je de privacy verklaring van NOVA verkeersopleidingen. Hierin wordt omschreven hoe er
met jouw gegevens wordt omgegaan die worden verzameld door NOVA verkeersopleidingen. Wij
raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Inleiding
In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden
verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen
liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw
rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom
raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Loek van Riel, NOVA verkeersopleidingen

NOVA verkeersopleidingen
Je leest op dit moment de privacyverklaring van NOVA verkeersopleidingen. NOVA
verkeersopleidingen is verkeersschool die zich richt op verkeersopleidingen in de categorieën
scooter, motor, auto en aanhangwagen. Naast praktijkopleidingen verzorgt NOVA
verkeersopleidingen ook de theorie opleidingen voor deze categorieën.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door NOVA verkeersopleidingen verzameld worden. Het is
daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens
kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door NOVA verkeersopleidingen,
neem dan gerust contact op!
privacy@nova.nl
024 3882000 | Sint Annastraat 338b | 6525 ZH Nijmegen
Btw. Nr. 8103.23.588B01 | KVK Nr. 09203383
NOVA verkeersopleidingen is een Besloten Vennootschap met Loek (LHAM) van Riel als enige
aandeelhouder.

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door NOVA verkeersopleidingen. Deze
worden hieronder toegelicht.
01. Contact opnemen.
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met NOVA verkeersopleidingen via
de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een
voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en
telefoonnummer. Die gegevens worden ook verzameld wanneer je telefonisch met ons contact
opneemt of wanneer je rechtstreeks een bezoek brengt aan onze klantenbalie.
02. Planning, beheer en uitvoering van de rijopleiding.
Voor het inrichten van je rijopleiding maken we gebruik van een digitaal systeem wat speciaal is
ontworpen voor de rijschoolbranche. Dat hebben we nodig voor het aanbieden en uitvoeren van de
diensten of producten.
03. Het versturen van nieuwsbrieven
NOVA verkeersopleidingen stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds
commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld
via het daarvoor bestemde formulier op de website van NOVA verkeersopleidingen. Daarnaast kan je
mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
04. Social media
NOVA verkeersopleidingen plaatst berichten op Facebook en Instragram die met name gericht zijn op
informatiedeling en in mindere mate op commercie. Je gegevens worden alleen gebruikt na je
uitdrukkelijke toestemming.
03. Analytics
De website van NOVA verkeersopleidingen verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren.
Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw
persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de
pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering
van de opleidingsovereenkomst die wordt aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om
jou in contact te brengen met onze relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers
Conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft NOVA verkeersopleidingen
afspraken met partijen gemaakt over de verwerking van de persoonsgegevens waar NOVA
verkeersopleidingen verantwoordelijk voor is. Deze afspraken hebben we vastgelegd in een
verwerkersovereenkomst.
De gegevens die NOVA verkeersopleidingen ontvangt en verwerkt worden beheerd door:

01. Plango.
PlanGo is de leverancier van NOVA verkeersopleidingen die een gemakkelijk softwareprogramma
heeft ontwikkeld die ons help van inschrijving tot en met je examen. In PlanGo registreert NOVA
verkeersopleidingen diverse gegevens van jou. Zo ook persoonsgegevens als namen, adressen en
telefoonnummers. Volgens de privacywet wordt PlanGo aangemerkt als verwerker.
Conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft NOVA verkeersopleidingen
afspraken met PlanGo gemaakt over de verwerking van de persoonsgegevens waar NOVA
verkeersopleidingen verantwoordelijk voor is. Deze afspraken hebben we vastgelegd in een
verwerkersovereenkomst. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van de verwerkersovereenkomst met
PlanGo:
1. PlanGo is verwerker van persoonsgegevens verwerkt in de online dienstverlening in ‘PlanGo
rijschoolsoftware’ voor planning, (leerling)administratie, financiële administratie en
communicatie;
2. Gegevens worden in de cloud opgeslagen met een passend beschermingsniveau en PlanGo
zal zorg dragen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving;
3. Voor de verwerking van gegevens stelt PlanGo NOVA verkeersopleidingen online software en
apps ter beschikking.
02. Google
De e-mail van NOVA verkeersopleidingen wordt gehost bij Google. Als jij contact opneemt via mail,
worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google.

03. eBridge ICT
De website en back-ups van de website worden gehost bij eBridge ICT. Gegevens die jij achterlaat op
de website van NOVA verkeersopleidingen zijn op de servers van eBridge ICT opgeslagen. De
nieuwsbrieven worden verzonden via de mailingslist die wordt bewaard op de beveiligde server van
eBridge ICT. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en
voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen de beveiligde server van
eBridge ICT. De overdracht van deze gegevens vindt altijd plaats via een SSL-verbinding.

0.4 CBR
Het CBR verwerkt hoofdzakelijk persoonsgegevens voor de uitvoering van zijn publiekrechtelijke taak
(waaronder bijv. het beoordelen van de rijvaardigheid, vakbekwaamheid en rijgeschiktheid en het
certificeren van opleidingen en opleiders) én voor het verbeteren van de dienstverlening bij het
uitvoeren van deze taak. Lees de privacyverklaring van het CBR op hun website voor meer informatie
over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.
0.5 Mollie
Bij het voldoen van je factuur heb je de mogelijkheid om met iDeal te betalen. NOVA
verkeersopleidingen heeft met Mollie B.V. afspraken gemaakt om dit mogelijk te maken. Mollie BV is
een erkend bedrijf dat betalingen verzorgt voor ondernemingen. Zij zorgen ervoor dat je betaling
veilig terechtkomt bij NOVA verkeersopleidingen.

0.6 Unit4
Nova verkeersopleidingen stelt Unit4 de gegevens ter beschikking voor het mogelijk maken van
• Het online verwerken van gegevens bij het factureren door NOVA verkeersopleidingen aan
jou.
• Het online verwerken van bankmutaties.

0.7 Bureau Toon
NOVA verkeersopleidingen stelt Bureau Toon gegevens beschikbaar die het mogelijk maken externe
uitingen met commerciële doeleinden.

Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door NOVA verkeersopleidingen, maar nooit
langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling
je gegevens langer moeten bewaren.
01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in de beveiligde server van eBridge ICT. De
opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar
wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@NOVA.nl
02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met NOVA verkeersopleidingen via mail, dan worden die
gegevens, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.
Die mails worden tot maximaal vier jaar terug bewaard.
03. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw
naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google
Analytics.

Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen
beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door NOVA verkeersopleidingen of door eerder genoemde derden worden
beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord
en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.
Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar
NOVA verkeersopleidingen. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of
vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen
de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een geldig SSL certificaat. Dit
betekent dat jouw verbinding met de website van NOVA verkeersopleidingen privé is. Je herkent
deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze
website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare
of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de
desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier
waarop zij met jouw gegevens omgaan

Jouw rechten
01. Recht op inzage.
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij NOVA verkeersopleidingen
vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te
nemen met NOVA verkeersopleidingen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten
rectificeren door NOVA verkeersopleidingen. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen
via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.
04. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij NOVA verkeersopleidingen opgeslagen liggen in het geval
je overstapt naar een andere partij, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient NOVA
verkeersopleidingen al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
03. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij NOVA verkeersopleidingen vastgelegd zijn? Dan heb je het
recht op het laten wissen van jouw gegevens.
04. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat NOVA
verkeersopleidingen niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat NOVA verkeersopleidingen jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het
stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@nova.nl onder toezending van een kopie id-
bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar

zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten
NOVA verkeersopleidingen verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang,
namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van
NOVA verkeersopleidingen via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het
aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om te de nieuwsbrief
te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan NOVA
verkeersopleidingen de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met NOVA verkeersopleidingen met andere dan
de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal
daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
NOVA verkeersopleidingen behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit
wettelijk is vereist dan wel wanneer NOVA verkeersopleidingen dit gerechtvaardigd acht om te
voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van NOVA
verkeersopleidingen te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk
te respecteren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website
worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere
doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze
wijzigingen op de hoogte bent.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens
privacy@nova.nl
024 3882000 | Sint Annastraat 338b | 6525 ZH Nijmegen
Btw. Nr. 8103.23.588B01 | KVK Nr. 09203383