Privacy

Een korte samenvatting

Bij het vastleggen van persoonsgegevens zal NOVA verkeersopleidingen zich houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan en worden niet aan derden doorgegeven. NOVA verkeersopleidingen behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer NOVA verkeersopleidingen dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces, overtreding / misdrijf of een incasso van vorderingen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Doelen gegevensverwerking
NOVA verkeersopleidingen gebruikt de persoonsgegevens enkel en alleen voor haar dienstverlening met de volgende doelen:

  • Het aangaan, plannen en uitvoeren van (les)overeenkomsten.
  • Het kunnen uitvoeren van activiteiten om het klantenbelang te beheren.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen middels een schriftelijk verzoek aan NOVA verkeersopleidingen.

Lees onze volledige privacyverklaring